Yazdır
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Perşembe, 06 Ocak 2011 16:33
AddThis Social Bookmark Button

Microsoft WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOK 2003'ten 2007'ye yada 2010 getiniz ama arad???n?z d?meleri, menleri bulam?yormusunuz. ??te size etkile?imli (videolu) ZM

ofis-2003-2007-2010S?k kulland???n?z WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOK 2003 komutlar?n?n yeni WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOK 2007 yada 2010'da mennn neresine yerle?tirildi?ini merak m? ediyorsunuz? te yandan, biraz k?lavuz deste?iyle yeni, zengin tasar?m? yaln?zca gzden geirmek istiyor da olabilirsiniz.

?elerin yerlerini k?sa srede ?renebilmenize yard?mc? olmak iin grsel, etkile?imli bir ba?vuru k?lavuzunu Microsoft sizin iin haz?rlam??.

Makalenin devam?n? okuyarak WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOK Programlar?n?n etkile?imli k?lavuzlar?na h?zl? bir ?ekilde eri?ebileceksiniz. ?imdi Makalenin devam?n? okuya t?klay?n?z.

K?lavuza girince, fare i?aretinizi 2007'deki yeni konumunu ?renmek istedi?iniz 2003 mensnn veya d?mesinin zerine getirin. Komut veya d?menin Word 2007'deki konumunu gsteren animasyonu grmek iin, komut veya d?meyi t?klatman?z yeterli olur.

Word 2003->2007 etkile?imli klavuz iin t?klay?n?z.

Excel 2003->2007 etkile?imli klavuz iin t?klay?n?z.

Powerpoint 2003->2007 etkile?imli klavuz iin t?klay?n?z.

Access 2003->2007 etkile?imli klavuz iin t?klay?n?z.

Outlook 2003->2007 etkile?imli klavuz iin t?klay?n?z.