Yazdır
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Pazar, 08 Kasım 2009 17:39
AddThis Social Bookmark Button
msnguncelleme1
Msn 8.5 vb bir versiyonu yüklediniz ve Zorunlu Msn Güncellemelerini Durdurma ayarlar? yapt?ysan?z bundan dolay? yapam?yor olabilirsiniz. Ses ve görüntü kurulumunu yapabilmeniz için Yaz?n?n Devam?n? okuya t?klay?n?z.

1. Messengerin tamamen kapal? oldu?undan emin olun (saatin yan?ndaki simgesinden de kapat?n)

2. msnmsgr.exe dosyas?n? bulun Üzerinde farenin sa? tu?una bas?n ÖZELL?KLER'e t?klay?n.

Not: msnmsgr.exe ("C:\Program Files\Windows Live\Messenger" klasöründe) Yada masaüstünde k?sayolu varsa ordan da olur.

3. Aç?lan pencereden UYUMLULUK'a t?klay?n.

4. Bu program? a?a??daki uyumluluk modunda çal??t?rdaki onay kutusunu bo?alt?n.

5. Messengeri tekrar çal??t?r?n.

6. Size Tekrar zorunlu güncelle?tirme uyar?s? verecek gelen seçeneklerden HAYIR seçene?ini seçip tamam deyin.

7. Msn aç?lacak fakat siz oturum açmadan Ses ve Görüntü kurulumunu yap?n.

Daha sonra Tekrar Zorunlu Msn Güncellemelerini Durdurmak için a?a??daki ad?mlar? izleyin.

1. Messengerin tamamen kapal? oldu?undan emin olun (saatin yan?ndaki simgesinden de kapat?n)

2. msnmsgr.exe dosyas?n? bulun Üzerinde farenin sa? tu?una bas?n ÖZELL?KLER'e t?klay?n.

Not: msnmsgr.exe ("C:\Program Files\Windows Live\Messenger" klasöründe) Yada masaüstünde k?sayolu varsa ordan da olur.

3. Aç?lan pencereden UYUMLULUK'a t?klay?n.

4. Bu program? a?a??daki uyumluluk modunda çal??t?r daki seçeneklerden WINDOWS 2000' i seçin ve tamam dü?mesine t?klay?n.

5. Messengeri tekrar çal??t?r?n. Kolay gelsin.