Kamil DEMİRTAŞ

Bilgi Portalı

Kendi Programlar?m
PDF Yazdır E-posta
AddThis Social Bookmark Button

cretsiz Kurs - E?itim Sresi Hesaplama Program? v5.06
2018-2019 YEN? SRM (Gncelleme: Eyll 2018)

1 EYLL 2018'DEN - 30 A?USTOS 2019'A KADAR TAT?L GNLER?N? ?EREN YEN? SRM

2018-2019 e?itim ?retim y?l?nda kurs saatleri hesaplaman?zda bu srm kullanman?z tavsiye edilir

 

NOT: HALK E??T?M? MERKEZLER? SADECE KURSUN B?T?? TAR?H?N? HESAPLAMAK ?STERLERSE
"MODLSZ KURS HESAPLAMASI YAP" D?MES?NE BASMALARI YETERL?D?R.

 

HALK E??T?M? MERKEZLER?, BELED?YELER VE D??ER E??T?M KURUMLARI ZEL SRM IKTI ...

kurshesaplama-506-1

Program?n zellikleri :

 • Kurs yada E?itim Sresine gre kursun biti? tarihini otomatik bulur.
 • Kurs yada E?itim iin ?stenilen gn, saat ve zamana gre hesaplama yapar.
 • Kurs yada E?itim tarihlerini hesaplarken Tatil gnlerini d?er. D?mesini istemiyorsan?z tatil gnlerini silebilirsiniz. Yada kendinize gre tatil gnleri yazabilirsiniz. (3.02 versiyonunda buras? dzeltildi)
 • Yoklama Listelerine Tarihleri otomatik aktar?r.
 • Modl ba?lama ve biti? tarihlerinin hesaplanmas?n? yapar. Yeni y?ll?k planda kullan?labilir. ?stenilen modle kadar yazd?rma seenekleri eklendi.(4.01 versiyonunda buras? eklendi)
 • Modl saatlerini ototmatik doldurma(4.02 versiyonunda buras? eklendi)
 • Uzun sreli kurslar iin Tatil gnleri yakla??k 1,5 y?l? kapsayacak ?ekilde geni?letildi. (5.00 veriyonunda buras? eklendi)
 • Program? Kullanan ?retmenlerimizden gelen 100 adet Kurs modl program? saatleri eklendi. (Modl program saatlerini ekleyen ?retmenlerimize te?ekkr ediyoruz)(5.00 veriyonunda buras? eklendi)
 •  

  zel Srmde Neler Eklendi (yak?ndan takip edin)

  KURS PLANLAMA EKRANI

  kursplanlama-ana-sayfa1

  OK KOLAY KURS TANIMLAMA EKRANI

  (kay?tl? kurslardan an?nda kursu seip sresini ve istenirse kursun modl kitab?na tek t?kla ula?ma ?ans?)

  kursplanlama-cok-kolay-kurs-tanimlama-ekrani

   

   OK KOLAY ?RETMEN TANIMLAMA EKRANI

   (foto?raf?na ve di?er bilgilere tek t?kla ula?ma)

   kursplanlama-cok-kolay-ogretmen-tanimlama-ekrani

   

   KOLAYCA KURSUN B?T?? TAR?H?N? BULMA VE KURS PLANLAMAYA AKTARMA EKRANI

   (Bu ekranda ayn? zamanda ?retmenin tm kurslar?n? ve haftal?k ders saatini de kolayca grntleyebilmekte)

    kursplanlama-cok-kolay-kurs-tanimlama-ekrani1

     

  KURS PLANLAMA EKRANINDA PLANLANAN KURSLAR HAFTALIK ?ZELGEYE OTOMAT?K AKTARILIYOR

  kursplanlama-haftalik-ogretmen-dagilim-cizelgesi

 • KURS BAZINDA Ayl?k girilen ders saatlerini gsterecek puantaj(Y?ll?k bordro) otomatik hesaplat?l?yor. 
 • ?uan PUANTAJ haz?r testleri 1 y?ld?r devam ediyor. rnek Y?ll?k Bordronun resmi a?a??da.
 • Sizden gelecek gr?ler do?rultusunda eklemeler devam edecektir. Sitemi takip edebilirsiniz.

kursplanlama-kurs-bordrosu

zel Srmde AYLIK TM ?RETMENLER?N BORDROSU ?SE: 

kursplanlama-aylik-bordro

Foto?rafl? Grevlendirme fi?i sayfas? grnm (Bilgileri ve foto?raf? otomatik getiriyor)

kursplanlama-ana-gorevlendirme

Program? al??t?rmadan nce EXCEL 2003'de yap?lmas? gerekenler:

1- Excel'de Aralar Mensnden -->

2- Makro -->

3- Gvenlik -->

4- Gelen Seeneklerden "D?K" seene?i seiniz ve tamam d?mesine t?klay?n?z.

5- EXCEL program?n? kapat?n?z.

6- KURS HESAPLAMA program? dosyas?n? a?n?z.

Program? indirmek iin devaminioku1'ya t?klay?n?z. Makalenin sonundaki t?kla indir'e t?klay?n?z.

Cuma, 28 Eylül 2018 08:15 tarihinde güncellendi