Kamil DEMİRTAŞ

Bilgi Portalı

Kablosuz ?arj aleti PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Perşembe, 27 Ocak 2011 16:49
AddThis Social Bookmark Button

kablosuzsarj

2011 Teknolojisi ElectroHub Kablosuz ?arj Aleti:ElectroHub ?arj edilebilir teknolojik aletleri arada bir kablo ba?lant?s? sa?lamadan sadece zerine yerle?tirerek ?arj etmenizi sa?l?yor..

rn henz tan?t?lmad??? iin rn hakk?nda bilgi bulmak ok zor bu nedenle rnn zellikleri tam olarak bilinmiyor, ancak rnn zerinde bir adet USB ?k??? ve bir adet Dc-in giri?i mevcut buradan yola ?karak rnn istenirse USB ?k???yla ?arj olana?? sa?layaca?? ve DC-in giri?inden tak?lacak Adaptr yard?m?ylada ald??? enerjiyi zerine konulan teknolojik rnlerin ?arj?nda kullanaca??n? syleyebiliriz

ElectroHub rnnn zellikleriyle ilgili bilinen di?er bilgiler ise rn sadece 11 Gram a??rl???nda, 9,2 x 6,1 ebatlar?nda, piyasa sat?? fiyat? ise pil setleri hari 40 Dolar civar?nda olacak bunlara ek olarak ElectroHub ayn? anda en ok 6 cihaz? ?arj edebilecekFakat ?unuda eklemeden geemicem ElectroHub piyasaya srld?nde rnle birlikte ?arj edilecek rnlere zel ElectroHub pil setleri sat?laca?? ve bu pillerin tak?lmas?yla ?arj edilecek rnn ElectroHuba uyumlu hale geldikten sonra ?arj edilebilece?i konusunda sylemler var e?er bu sylemler gerek ise sistemin yayg?nla?mas? hem maliyetli hemde uzun sreli olabilir fakat bu sylenti gerek ?kmazsa bu teknoloji gelece?in yayg?n teknolojisi olacakt?r

Perşembe, 27 Ocak 2011 16:56 tarihinde güncellendi
 
USB de s?n?rs?z haf?za PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Pazar, 28 Şubat 2010 21:02
AddThis Social Bookmark Button

Yeni Nesil USB BELLEK

Vicky Wei taraf?ndan tasarlanan bu gzel de?i?ik USB Flash bellekte birbirine eklenebilir zellik bulunmakta ve USBnin bir ucu di?i konnektr ve di?er ucu erkek konnektrden olu?maktad?r. Bylece bir ok USB Flash belle?i birbirine ekleyerek s?n?rs?z bir haf?za depolama sistemine de kavu?mu? olucaks?n?z.

usbbellek1

Pazar, 28 Şubat 2010 21:21 tarihinde güncellendi