Kamil DEMİRTAŞ

Bilgi Portalı

Haberler
PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Cumartesi, 11 Temmuz 2015 13:00
AddThis Social Bookmark Button

 

bilgiguvenligi

lkemizdeki internet kullan?c?lar?n? hedef alan KriptoKilit sald?r?lar? daha nce de gerekle?mi?ti.[1,2] Fakat bu sefer KriptoKilit gncel srm ile daha byk bir tehdit olarak kar??m?za ?kt?.  Kendini a?k bir ?ekilde CryptoLocker olarak tan?tan bu yeni zararl? yaz?l?m, yine kullan?c?lara ait belli uzant?lara sahip dosyalar?  ?ifrelemekte ve bu verilerin kurtar?lmas? iin kullan?c?lardan?ifre zme yaz?l?m? ad?nda bir yaz?l?m sat?n almalar?n? istemektedir.devamini-oku

Cumartesi, 11 Temmuz 2015 16:37 tarihinde güncellendi
 
Rulo bilgisayar PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Perşembe, 22 Ekim 2009 15:35
AddThis Social Bookmark Button

Hao Hua taraf?ndan tasarlanan dizst bilgisayar konsepti, eski par?menlerden ilham al?yor.

rulobilgisayar

Hao Hua adl? tasar?mc?n?n konsept dizst bilgisayar? D-Roll, rulo haline getirilebilen, ta??mas? ok kolay grlen bir tasar?m. Eski par?menleri ve s?rtta ta??nan resim rulolar?n? hat?rlatan bu konsept, al???lm?? k?eli dizst bilgisyarlardan farkl? bir grntye sahip.

Ekran?, klavyesi ve faresi i ie geerek rulo haline getirilebilecek ?ekilde tasarlanan D-Roll, ask?lar? sayesinde elde ya da omuzda ta??nabiliyor. Ask?lar?nda bulunan 4 adet USB ?k??? ve ayr?labilen internet kameras?na sahip olan bu bilgisayar, kapal?yken bile i?levsel kal?yor.

Byk resimleri iin makalenin devam?n? okuyunuz.

Perşembe, 22 Ekim 2009 16:12 tarihinde güncellendi
 
Herkese Merhaba Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Cumartesi, 18 Temmuz 2009 15:47
AddThis Social Bookmark Button

Herkese Merhaba,

Sitemi s?f?rdan tasarlamaya ba?lad?m. Size her trl konuda yard?mc? olabilece?imi d?nd?m makalelerimi burada en k?sa zamanda yay?nlamaya ba?layaca??m.

?lk web sayfam? 1998 y?l?nda cretsiz bir sitede yay?nlam??t?m. Site birka y?l sonra kapand?. Sonra web i?iyle u?ra?maktan vazgemi?tim. Tekrar bir ilham geldi ve yeniden kendi ismimle yeni bir site a?p yay?na ba?lam?? bulunmaktay?m.

Umar?m sitemi srekli takip edilen bir site haline getirmeyi ba?ar?r?m. Sizin talepleriniz do?rultusunda sitemiz geni?leyecektir.

Sa?l?cakla kal?n.

Kamil DEM?RTA?.

Cumartesi, 18 Temmuz 2009 18:52 tarihinde güncellendi