Kamil DEMİRTAŞ

Bilgi Portalı

Kablosuz ?arj aleti PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Perşembe, 27 Ocak 2011 16:49
AddThis Social Bookmark Button

kablosuzsarj

2011 Teknolojisi ElectroHub Kablosuz ?arj Aleti:ElectroHub ?arj edilebilir teknolojik aletleri arada bir kablo ba?lant?s? sa?lamadan sadece zerine yerle?tirerek ?arj etmenizi sa?l?yor..

rn henz tan?t?lmad??? iin rn hakk?nda bilgi bulmak ok zor bu nedenle rnn zellikleri tam olarak bilinmiyor, ancak rnn zerinde bir adet USB ?k??? ve bir adet Dc-in giri?i mevcut buradan yola ?karak rnn istenirse USB ?k???yla ?arj olana?? sa?layaca?? ve DC-in giri?inden tak?lacak Adaptr yard?m?ylada ald??? enerjiyi zerine konulan teknolojik rnlerin ?arj?nda kullanaca??n? syleyebiliriz

ElectroHub rnnn zellikleriyle ilgili bilinen di?er bilgiler ise rn sadece 11 Gram a??rl???nda, 9,2 x 6,1 ebatlar?nda, piyasa sat?? fiyat? ise pil setleri hari 40 Dolar civar?nda olacak bunlara ek olarak ElectroHub ayn? anda en ok 6 cihaz? ?arj edebilecekFakat ?unuda eklemeden geemicem ElectroHub piyasaya srld?nde rnle birlikte ?arj edilecek rnlere zel ElectroHub pil setleri sat?laca?? ve bu pillerin tak?lmas?yla ?arj edilecek rnn ElectroHuba uyumlu hale geldikten sonra ?arj edilebilece?i konusunda sylemler var e?er bu sylemler gerek ise sistemin yayg?nla?mas? hem maliyetli hemde uzun sreli olabilir fakat bu sylenti gerek ?kmazsa bu teknoloji gelece?in yayg?n teknolojisi olacakt?r

Son olarak tekrar edelim ElectroHub kablosuz ?arj aletinin al??ma ko?ullar? ve sistemi konusunda net bilgiler henz yay?lmad? Ocak ay?ndaki Fuar tan?t?m?ndan sonra rn daha iyi tan?yaca??z ve bu kapsamda yaz?m? tekrar gncelleyerek kesin bilgileri sizlere sunmaya al??aca??m

Ocak ay?nda ABDnin Las Vegas ?ehrinde dzenlenecek olan CES 2011 Dnyan?n en byk tketici elektroni?i fuarlar?ndan biri ve fuar teknoloji severler taraf?ndan heyecanla bekleniyor bakal?m 2011 y?l?n?n ilk ay?ndaki bu fuarla birlikte hayat?m?za ne tr yeni teknolojiler girecek..

(al?nt?d?r)

Perşembe, 27 Ocak 2011 16:56 tarihinde güncellendi