Kamil DEMİRTAŞ

Bilgi Portalı

Bilgisayar Kullan?rken Do?ru Oturma ?ekli PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Pazartesi, 05 Ekim 2009 13:33
AddThis Social Bookmark Button

?skoya'da yap?lan bir ara?t?rmada, dimdik oturman?n kronik s?rt a?r?s?na neden oldu?u belirlenirken, doktorlar, omurgaya daha az bask? yapan geriye kayk?larak oturma pozisyonunu nerdiler.
S?rt ya da boyun a?r?s? ekmemek iin dik oturmak gerekir d?ncesi art?k geerlili?ini yitiriyor. ?skoyal? ve Kanadal? bilimadamlar?n?n yapt??? ara?t?rmada 90 derecelik bir a?yla dimdik oturman?n omurgaya fazlas?yla bask? yapt??? belirlendi. Bilimadamlar?na gre masaba??nda ya da bilgisayar kar??s?nda en do?ru oturma ?ekli hafif geriye yaslanarak yani 125 derece ve zeri bir a?yla oturmak.
??yerinde ya da evde zaman?n?n byk blmn oturarak geirenlere bugne kadar uzmanlar s?rt a?r?s? ekmemeleri iin hep dik oturmalar?n? nerdi.

DO?RU OTURMA ?EKL?

dogruoturma1
?ncelenen ilk oturma ?ekli 70 dereceden az bir a?yla yani ne do?ru e?ilerek oturman?n omurgay? nas?l etkiledi?i oldu. Bu ?ekilde oturanlar?n s?rt?n en alt blmndeki kaslar? ve tendonlar? fazlas?yla zorlad??? belirlendi.
Omurgaya en fazla bask? yapan oturma ?eklinin 90 derecelik a?yla yani dik oturmak oldu?u belirlendi. Bu ?ekilde oturuldu?unda omurgadaki diskler zerinde byk bir bask? olu?tu?u grld.
Ancak ayaklar yere basarken geriye do?ru yaslanarak yani 125 derece ve zeri bir a?yla oturuldu?unda omurgan?n, disklerin, kas ve tendonlar?n ok daha rahat oldu?u belirlendi. Bu ?ekilde oturuldu?unda omurgan?n do?al yap?s? olan S ?ekline en yak?n halinde oldu?u grld.
Chicago'da yap?lan Kuzey Amerika Radyoloji Vakf? y?ll?k toplant?lar?nda sunulan ara?t?rma, ?skoya'n?n Aberdeen kentindeki Woodend hastanesinde s?rt a?r?s? olmayan 22 gnll zerinde yap?ld?.
Al?nacak nlemler ve Tedavi Yollar?;
Do?ru oturma ?ekli ile zaman?nda mola verme sorunlar?n temel zm olmaktad?r.
1.Masa yksekli?i 65-70 cm.
2.Yksekli?i ayarlanabilir,hareketli, s?rt? bele uygun ve esnek bir ergonomik koltuk
3.Sandalye a?s? 110 derece ve bel yast?k destekli
4.Dizler 90 veya 110 derece a?da olmal?
5.Kprck kemikleri yere paralel olmal?d?r
6.Omuzlar rahat olmal?d?r
7.Omuzlar yuvarlar ve ene ne do?ru ?k?k olmamal?d?r.
8.Dik oturulmu? olmal?d?r.
9.Kalalar?n arka k?sm? sandalyeye yaslanm?? olmal?d?r.
10.Ayaklar yere dmdz durmal? yada bir ayak deste?i zerine konmal?d?r
11.Kullan?c?n?n Bilgisayara olan uzakl??? 50-70 cm olmal?d?r
12.Ba? dik olmal?d?r.
13.Kollar yatay ve biraz yukar?da olmal?d?r
14.Dirsek ve Eller ayn? izgide olmal?d?r
15.Bacaklar?n st k?sm? yatay olmal?d?r
16.Monitr Gz hizas?n?n biraz alt?nda ve tam kar??n?zda olmas? gerekiyor.
17.Kollar Klavye iin masaya uzat?ld???nda masaya de?meden 90 derecelik bir a?da olmal?d?r.n kol ve Bilek ayn? izgi zerinde yere paralel olmal?d?r.
18.Yaz? yazarken ve parmaklar? tu?lara dokunurken kasmamal? ve yava?a dokunmal?d?r.
19.Fare s?k?lmamal?,belli belirsiz bir biimde tutularak d?melerine fazla bask? uygulamadan bas?lmal?d?r
20.Ergonomik masa ve sandalye kullan?lmal?d?r

YANLI? OTURMA ?EKL?

yanlisoturma1

Salı, 06 Ekim 2009 08:09 tarihinde güncellendi
 

Yorumlar 

 
+4 #8 ali 02-12-2014 10:10
Alıntı
 
 
+2 #7 ya?mur karaa?a 28-11-2014 13:37
Alıntı
 
 
+2 #6 elif 16-11-2014 17:14
Alıntı
 
 
0 #5 aysemelek68 27-10-2014 19:35
Alıntı
 
 
-6 #4 ece 10-10-2014 10:44
kim yapt?ysa elerine sa?l?k
Alıntı
 
 
-3 #3 ad?yok 30-09-2014 17:15
Alıntı
 
 
-5 #2 sinem 24-02-2014 10:25
t?k t?k t?k
Alıntı
 
 
+3 #1 beyza 13-01-2014 07:34
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile