Kamil DEMİRTAŞ

Bilgi Portalı

Herkese Merhaba Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Cumartesi, 18 Temmuz 2009 15:47
AddThis Social Bookmark Button

Herkese Merhaba,

Sitemi s?f?rdan tasarlamaya ba?lad?m. Size her trl konuda yard?mc? olabilece?imi d?nd?m makalelerimi burada en k?sa zamanda yay?nlamaya ba?layaca??m.

?lk web sayfam? 1998 y?l?nda cretsiz bir sitede yay?nlam??t?m. Site birka y?l sonra kapand?. Sonra web i?iyle u?ra?maktan vazgemi?tim. Tekrar bir ilham geldi ve yeniden kendi ismimle yeni bir site a?p yay?na ba?lam?? bulunmaktay?m.

Umar?m sitemi srekli takip edilen bir site haline getirmeyi ba?ar?r?m. Sizin talepleriniz do?rultusunda sitemiz geni?leyecektir.

Sa?l?cakla kal?n.

Kamil DEM?RTA?.

Cumartesi, 18 Temmuz 2009 18:52 tarihinde güncellendi