Kamil DEMİRTAŞ

Bilgi Portalı

sehrinfirsatlariweb

www.sehrinfirsatlari.com

?ndirimler Aya??na Geldi

E?itimler

Teknoloji

Kimler Sitede

Şu anda 31 ziyaretçi çevrimiçi
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn50
mod_vvisit_counterDn220
mod_vvisit_counterGeen Hafta1335
mod_vvisit_counterTm1007559

IP Adresin: 18.232.171.18
Bugn: 23 Ağu 2019
PDF Yazdır E-posta
AddThis Social Bookmark Button

cretsiz Kurs - E?itim Sresi Hesaplama Program? v5.06
2018-2019 YEN? SRM (Gncelleme: Eyll 2018)

1 EYLL 2018'DEN - 30 A?USTOS 2019'A KADAR TAT?L GNLER?N? ?EREN YEN? SRM

2018-2019 e?itim ?retim y?l?nda kurs saatleri hesaplaman?zda bu srm kullanman?z tavsiye edilir

 

NOT: HALK E??T?M? MERKEZLER? SADECE KURSUN B?T?? TAR?H?N? HESAPLAMAK ?STERLERSE
"MODLSZ KURS HESAPLAMASI YAP" D?MES?NE BASMALARI YETERL?D?R.

 

HALK E??T?M? MERKEZLER?, BELED?YELER VE D??ER E??T?M KURUMLARI ZEL SRM IKTI ...

kurshesaplama-506-1

Program?n zellikleri :

 • Kurs yada E?itim Sresine gre kursun biti? tarihini otomatik bulur.
 • Kurs yada E?itim iin ?stenilen gn, saat ve zamana gre hesaplama yapar.
 • Kurs yada E?itim tarihlerini hesaplarken Tatil gnlerini d?er. D?mesini istemiyorsan?z tatil gnlerini silebilirsiniz. Yada kendinize gre tatil gnleri yazabilirsiniz. (3.02 versiyonunda buras? dzeltildi)
 • Yoklama Listelerine Tarihleri otomatik aktar?r.
 • Modl ba?lama ve biti? tarihlerinin hesaplanmas?n? yapar. Yeni y?ll?k planda kullan?labilir. ?stenilen modle kadar yazd?rma seenekleri eklendi.(4.01 versiyonunda buras? eklendi)
 • Modl saatlerini ototmatik doldurma(4.02 versiyonunda buras? eklendi)
 • Uzun sreli kurslar iin Tatil gnleri yakla??k 1,5 y?l? kapsayacak ?ekilde geni?letildi. (5.00 veriyonunda buras? eklendi)
 • Program? Kullanan ?retmenlerimizden gelen 100 adet Kurs modl program? saatleri eklendi. (Modl program saatlerini ekleyen ?retmenlerimize te?ekkr ediyoruz)(5.00 veriyonunda buras? eklendi)
 •  

  zel Srmde Neler Eklendi (yak?ndan takip edin)

  KURS PLANLAMA EKRANI

  kursplanlama-ana-sayfa1

  OK KOLAY KURS TANIMLAMA EKRANI

  (kay?tl? kurslardan an?nda kursu seip sresini ve istenirse kursun modl kitab?na tek t?kla ula?ma ?ans?)

  kursplanlama-cok-kolay-kurs-tanimlama-ekrani

   

   OK KOLAY ?RETMEN TANIMLAMA EKRANI

   (foto?raf?na ve di?er bilgilere tek t?kla ula?ma)

   kursplanlama-cok-kolay-ogretmen-tanimlama-ekrani

   

   KOLAYCA KURSUN B?T?? TAR?H?N? BULMA VE KURS PLANLAMAYA AKTARMA EKRANI

   (Bu ekranda ayn? zamanda ?retmenin tm kurslar?n? ve haftal?k ders saatini de kolayca grntleyebilmekte)

    kursplanlama-cok-kolay-kurs-tanimlama-ekrani1

     

  KURS PLANLAMA EKRANINDA PLANLANAN KURSLAR HAFTALIK ?ZELGEYE OTOMAT?K AKTARILIYOR

  kursplanlama-haftalik-ogretmen-dagilim-cizelgesi

 • KURS BAZINDA Ayl?k girilen ders saatlerini gsterecek puantaj(Y?ll?k bordro) otomatik hesaplat?l?yor. 
 • ?uan PUANTAJ haz?r testleri 1 y?ld?r devam ediyor. rnek Y?ll?k Bordronun resmi a?a??da.
 • Sizden gelecek gr?ler do?rultusunda eklemeler devam edecektir. Sitemi takip edebilirsiniz.

kursplanlama-kurs-bordrosu

zel Srmde AYLIK TM ?RETMENLER?N BORDROSU ?SE: 

kursplanlama-aylik-bordro

Foto?rafl? Grevlendirme fi?i sayfas? grnm (Bilgileri ve foto?raf? otomatik getiriyor)

kursplanlama-ana-gorevlendirme

Program? al??t?rmadan nce EXCEL 2003'de yap?lmas? gerekenler:

1- Excel'de Aralar Mensnden -->

2- Makro -->

3- Gvenlik -->

4- Gelen Seeneklerden "D?K" seene?i seiniz ve tamam d?mesine t?klay?n?z.

5- EXCEL program?n? kapat?n?z.

6- KURS HESAPLAMA program? dosyas?n? a?n?z.

Program? indirmek iin devaminioku1'ya t?klay?n?z. Makalenin sonundaki t?kla indir'e t?klay?n?z.

Cuma, 28 Eylül 2018 08:15 tarihinde güncellendi
 
PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Cumartesi, 11 Temmuz 2015 13:00
AddThis Social Bookmark Button

 

bilgiguvenligi

lkemizdeki internet kullan?c?lar?n? hedef alan KriptoKilit sald?r?lar? daha nce de gerekle?mi?ti.[1,2] Fakat bu sefer KriptoKilit gncel srm ile daha byk bir tehdit olarak kar??m?za ?kt?.  Kendini a?k bir ?ekilde CryptoLocker olarak tan?tan bu yeni zararl? yaz?l?m, yine kullan?c?lara ait belli uzant?lara sahip dosyalar?  ?ifrelemekte ve bu verilerin kurtar?lmas? iin kullan?c?lardan?ifre zme yaz?l?m? ad?nda bir yaz?l?m sat?n almalar?n? istemektedir.devamini-oku

 
PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Perşembe, 06 Ocak 2011 16:33
AddThis Social Bookmark Button

Microsoft WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOK 2003'ten 2007'ye yada 2010 getiniz ama arad???n?z d?meleri, menleri bulam?yormusunuz. ??te size etkile?imli (videolu) ZM

ofis-2003-2007-2010S?k kulland???n?z WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOK 2003 komutlar?n?n yeni WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOK 2007 yada 2010'da mennn neresine yerle?tirildi?ini merak m? ediyorsunuz? te yandan, biraz k?lavuz deste?iyle yeni, zengin tasar?m? yaln?zca gzden geirmek istiyor da olabilirsiniz.

?elerin yerlerini k?sa srede ?renebilmenize yard?mc? olmak iin grsel, etkile?imli bir ba?vuru k?lavuzunu Microsoft sizin iin haz?rlam??.

Makalenin devam?n? okuyarak WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOK Programlar?n?n etkile?imli k?lavuzlar?na h?zl? bir ?ekilde eri?ebileceksiniz. ?imdi Makalenin devam?n? okuya t?klay?n?z.

 
PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Cuma, 06 Ağustos 2010 13:34
AddThis Social Bookmark Button

office_2003_2007 Microsoft Office 2007 'de olu?turdu?umuz dosyalar? Office 2003 ykl bir bilgisayarda sorunsuz olarak amak istiyorsan?z Microsoft'un fileformatconverters eklentisini bilgisayar?n?za kurman?z yeterli.

Bu eklentiyi yklemek iin Buraya t?klay?n?z.

Ve a?lan sayfadan ykle butonuna t?klay?n?z. Kolay gelsin.

Desteklenen ??letim Sistemleri:

Windows 2000 Service Pack 4,

Windows Server 2003,

Windows XP Service Pack 1 ve 2.

Windows Vista

 
Rulo bilgisayar PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Perşembe, 22 Ekim 2009 15:35
AddThis Social Bookmark Button

Hao Hua taraf?ndan tasarlanan dizst bilgisayar konsepti, eski par?menlerden ilham al?yor.

rulobilgisayar

Hao Hua adl? tasar?mc?n?n konsept dizst bilgisayar? D-Roll, rulo haline getirilebilen, ta??mas? ok kolay grlen bir tasar?m. Eski par?menleri ve s?rtta ta??nan resim rulolar?n? hat?rlatan bu konsept, al???lm?? k?eli dizst bilgisyarlardan farkl? bir grntye sahip.

Ekran?, klavyesi ve faresi i ie geerek rulo haline getirilebilecek ?ekilde tasarlanan D-Roll, ask?lar? sayesinde elde ya da omuzda ta??nabiliyor. Ask?lar?nda bulunan 4 adet USB ?k??? ve ayr?labilen internet kameras?na sahip olan bu bilgisayar, kapal?yken bile i?levsel kal?yor.

Byk resimleri iin makalenin devam?n? okuyunuz.

 
PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Pazartesi, 12 Temmuz 2010 08:30
AddThis Social Bookmark Button

bugday_cimi_suyuBu?day imi ve Bu?day ??ras?n?n 40 de?i?ik faydalar?ndan biri de kanseri yok etmesi.
Ayr?ca genlik iksiri!

Kanseri engelleyen besinlerin ba??nda atalar?m?z?n Orta Asya'da itikleri bu?day ??ras? geliyor. Klasik tedavi yntemlerini reddeden tm doktorlar?n ortak iddias?, bu?day imi yenilmesi ve bu?day ??ras? iilmesi Pakistan'daki Hunzakut Prensli?i'nde kanserden lm yok. Hunzakutlular, ac?badem ve kay?s? ekirde?ini yiyorlar ve kansere yakalanm?yorlar.

Trkiye'de de ac?badem ve kay?s? tketilen blgelerde kanser vakalar?n?n azl??? dikkat ekiyor. demi?'le Salihli aras?nda, bin bir efsaneye konu olmu?, Bozda?'?n eteklerinde cennet Glck k?y?s?nda kanseri yenen, bu zaferi kazand?ktan sonra mcadelesi herkese rnek olsun diyerek bir de kitap yazan Doktor ?lhami Gneral ile sohbetimiz sryor.

 
PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Cuma, 18 Haziran 2010 11:05
AddThis Social Bookmark Button
renk_cakra

( Chakra: Sanskrit dilinde- tekerlek, ark )

Yedi ana akra, sptil enerjilerin al?nmas? ve yay?nlanmas? i?levi grrler.

Her akra fiziki, hissi ve ruhsal dzeylerde al???r. Denge, sa?l?k ve afiyetin anahtar?d?r. Bir dengesizlik oldu?unda kendini e?itli ?ekillerde belli eder. Genel anlamda sanki bir ?eylerin eksikli?i, yoklu?u hissi do?ar.

akra ar?nd?r?l?p al???r hale geldi?inde grevini tmyle ifa eder. Enerjiyi i?ler hale getirir, fiziki organlara ve sptil bedenlere enerji yollar ve y?pranm?? veya at?l enerjiyi sistem d???na iter.

akra t?kand???nda elastikiyeti durur ve ar?zal? al??ma durumuna geer. akralar endi?e, stres, y?pranm?? veya durgun enerji bask?s? alt?nda kald?klar?nda ar?zalanabilirler. Stresli durumlar uzun srecek olduklar?nda, akralar bloke olabilirler. Fiziki beden daimi bir stres veya depresyon alt?nda kald??? zaman, akralar elastikiyetini kaybeder ve gere?i gibi al??amazlar. Bu durumda dengesiz hale gelerek y?pranm?? ve durgun enerji ile t?kal? duruma d?erler.


D?nce ve davran??lar?m?z da akralar yoluyla akan enerjiyi bloke edebilirler. ?fade edilemeyen duygular akralara a??r? ykleme yaparak,t?kanmalar?na yol aabilirler. akralar t?kand?klar?nda, enerji fiziki bedenlere aktar?l?p, intikal edemez. Enerji, Enerji Merkezlerinde serbeste dola?amad??? takdirde belirli blgelerde fiziki problemler geli?ebilece?i gibi, rahats?zl?klar ve hastal?klar da ortaya ?kabilirler.

Bir akra t?kand???nda, neden olan sebepleri aray?p, yok etmek gerekir.


akralar bir sistem olarak beraber al??t?klar? iin, bir akran?n al??mas?ndaki bir araz, bir ba?ka akran?n al??mas?n? da olumsuz etkileyebilir.

akralar?n ar?nd?r?lmalar?, yani temizlenmeleri, k?zg?nl?k, keder ve su gibi zararl? ruhsal enerjiyi, pozitif enerjiye dn?trrler.

 
PDF Yazdır E-posta
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Cuma, 19 Mart 2010 16:27
AddThis Social Bookmark Button

anakkale Sava??n?n yap?ld??? yerleri grdnzm? Gremediyseniz hi boyutlu olarak izledinizmi? izlemediyseniz resme t?klayarak istedi?iniz yeri boyutlu olarak izleme imkan? bulacaks?n?z.

gelibolu

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2